Platform Hazırlama

Hes projelerinde regülatör yapısı ile yükleme havuzu arasındaki mesafede suyun taşınması için iletim kanalı bulunur. İletim kanalının inşası için topografyaya göre yapısı değişen platformların hazırlanması gerekir. Bu platformda kanal imalatı sırasında gerekli makine ve ekipman çalışacak ve sonrasında gerektiği durumda servis ve müdahale amaçlı olarak kullanılacaktır.
Hes projelerinde bu platformun hazırlanması için gerek idari izinlerin alınması gerekse topografyanın zorlu koşulları açısından meşakkatli bir safhadır.