Katı Atık Depolama Sistemleri

Saha Hazırlama

Katı atık depolama tesislerinde tesisin kurulacağı alanın topografik özelliklerine göre projeye hazırlanması gerekir. Bunun için gerekli sıyırma, kesme ve dolgu işlemleri yapılır. Mevcut çöp alanından gaz toplama yapılacaksa muhakkak kil tabakaları uygulaması yapılmalıdır

0032

100_0089

26052008003

 

 

 

 

Drenaj Boruları
Proje özelliklerine göre seçilen HDPE (High density polyethlene) malzemeden mamul delikli drenaj boruları uygulama projesine göre yerlerine konumlandırılır. Delikli drenaj boruları belirlenen eğimlerde monte edilir. Gaz içerisindeki yoğuşmaya göre sıvının uzaklaştırılması sağlanır. Bu borular marifetiyle tesiste üretilen gaz enerji ünitesinde toplanır.

25042008023 kisladag

 

 

 

 

 

 

 

Gaz Toplama Kollektörü

Delikli drenaj borularıyla toplanan gaz, toplama kollektörleri ve menhollerden geçerek enerjinin üretileceği üniteye aktarılır. Burada toplanan gaz tesisin ana amacı olarak enerjiye dönüştürülür.

01052008003 IMG_2106 31102008009 25102008