Şebeke hatları

İçme Suyu Şebekesi

İçme suyu şebekesi, yerleşim birimlerinin içme suyu ihtiyacının karşılanması amacı ile bir ana isale hattı üzerinden son kullanıcıya kadar ulaştırılan suyun dağıtıldığı sistemdir. Yeni nesil şehir şebekelerinin imalatında ve eski hatların yenilenmesinde HDPE (High Density Polyethlene) borular sıklıkla kullanılmaktadır. Alın kaynak ve elektrofüzyon yöntemi ile birleştirilen HDPE borular kaynak yönteminin sağlamlığı bakımından güven vermekte ve plastik malzemenin işleme kolaylığı açısından da imalatta esneklik sağlamaktadır.

Img_0002

0195

2352

Kanalizasyon Şebekesi

Kanalizasyon, pis ve atık suların özel kanallar aracılığıyla toplanıp atılmasını sağlayan altyapı sistemidir. Eski tip kanalizasyon şebekelerinde beton malzemeden imal künk ya da büz adı verilen beton borular kullanırken, modern kanalizasyon sistemlerinde HDPE (High Density Polyethlene) malzemeden mamul koruge borular ve ya CTP (Cam takviyeli polietilen) borular kullanılmaktadır.

 

20140812_164407 0817 0084

Doğal Gaz Boru Hatları

Doğalgaz boru hatları, doğalgazın kaynaktan ihtiyaç duyulan noktaya iletimi için inşa edilen boru hatlarıdır. Doğal gaz, ağırlıklı olarak elektrik üretimi ve sanayideki enerji ihtiyacı başta olmak üzere konutlardaki ısınma ve mutfak gazı ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanılmaktadır.

Doğal gazın ülkemizdeki kullanımı yaklaşık on beş yılı bulmaktadır. Doğal gaz ilk olarak Ankara’da kullanılmış, daha sonra İstanbul, Kocaeli, Eskişehir ve Bursa olmak üzere diğer şehirlerimizde kullanılmaya başlanmıştır.

Photo-01660202