Doğalgaz

Doğalgaz boru hatları, doğalgazın kaynaktan ihtiyaç duyulan noktaya iletimi için inşa edilen boru hatlarıdır. Doğal gaz, ağırlıklı olarak elektrik üretimi ve sanayideki enerji ihtiyacı başta olmak üzere konutlardaki ısınma ve mutfak gazı ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanılmaktadır.

Doğal gazın ülkemizdeki kullanımı yaklaşık on beş yılı bulmaktadır. Doğal gaz ilk olarak Ankara’da kullanılmış, daha sonra İstanbul, Kocaeli, Eskişehir ve Bursa olmak üzere diğer şehirlerimizde kullanılmaya başlanmıştır.

Photo-01660202